ကိုဇင္

September 10, 2015

ေမာင့္ ပံုပမာ

Filed under: Uncategorized — zinaung @ 1:01 am
တိတ္ ဆိတ္ တဲ့     သည္ လမ္း ေလး မွာ

တစ္ ကိုယ္ တည္း မုိ ့

ေမာင္    အား မ ငယ္ ပါ ဘူး……

ေလ သဲ့ လို ့    တ ရွပ္ ရွပ္ ေျပး သြား တဲ့

ရႊက္ ေျခာက္ က ေလး က လည္း    ေမာင္ ႏွင့္ အ တူ တူ ပါ ပဲ။

လွုပ္ ခတ္ တဲ့    သည္ ကန္ နံ ေဘး မွာ

ဖ ရို ဖ ရဲ ျဖစ္ လို ့

ေမာင္    စိတ္ မ ပ်က္ ပါ ဘူး……..

တ လိပ္ လိပ္ တက္ လာ တဲ့    လွုိင္း က ေလး

ကမ္း ရုိက္ မိ လို ့    ဖြာ ခ နဲ လြင့္ သြားတာ ေမာင့္ လို ပါ ပဲ။

ေမွာင္ မုိက္ တဲ့    သည္ ေႏြ ည မွာ

၀ုိး တ ၀ါး မုိ ့

ေမာင္    မ ေတြ ေ၀ ပါ ဘူး……..

တိမ္ ညိဳ ေတြ ဖံုး လို ့    သာ လြန္း တဲ့ ေငြ လ

မ ၀င္း ပ ႏူိင္ တာ လည္း    ေမာင့္ ပံု ပ မာ ပါ ပဲ။

သို ့ ေပ မယ့္    

အ ေဖၚ ကြဲ တဲ့    ရႊက္ ေျခာက္ က ေလး က

အ ပင္ မွာ ျမဲ ခုိက္    စိမ္း ရႊက္ ဘ ၀ မွာ

တ လြင္ လြင္ ျမဴး လို ့    ေပ်ာ္ ျမဴး ခဲ့ ရ တယ္ ေလ။

အ စိတ္ စိတ္ ကြဲ တဲ့    လွုိင္း ေခါင္း ျဖဴ ေလး က

တ ရိပ္ ရိပ္ ေျပး လို ့    ကမ္း ဆီ ကူး ခုိက္

သာ ယာ ျငိမ့္ ျပီး    ၾကည္ ႏူး ခဲ့ ရ တယ္ ေလ။

မုိး သား ဆုိင္း လုိ ့    ေရွာင္ ပုန္း တဲ့ ေငြ လ က

ျမဴ တိမ္ ကင္း ပ တဲ့    လ ျပည့္ ည ေတြ ဆုိ

ဟန္ ၀ံ့ ခ်ီ ၍    ၀င္း ပ ခဲ့ ရ တယ္ ေလ။

မ တူ တာ ၀ုိင္း လုိ ့    ေပ တံ ေတြ နဲ ့ မ တုိင္း ခင္

ေမ ႏွင့္ အ တူ ရွိ ခုိက္    တ ဒ ဂၤ အ ခုိက္ မွာ ပဲ

ရင္ မွာ ၾကည္ ႏူး လုိ ့     ယစ္ မူး ေန ပါ ရ ေစ။                               

 ၂၉၊ ၅၊ ၂၀၁၂။

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: